Kolejne Zwycięstwo - Ciężkowice 2012
       W dniu 20 maja 2012 roku odbyło się uroczyste otwarcie ciężkowickiego amfiteatru. Wraz z ta uroczystościa przeprowadzony został VII Przeglad Strażackich Orkiestr Dętych Powiatu Tarnowskiego.
       O godzinie 13.30 orkiestry wyruszyły w przemarszu z rynku ciężkowickiego do amfiteatru, znajdujacego się przy ul. Parkowej. Po dotarciu na miejsce i uroczystym odegraniu hymnu strażackiego, rozpoczęły się 15 minutowe przesłuchania.
       Jury w składzie:
1. płk Stanisław Straczek; Naczelnik Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej, I Kapelmistrz,
2. mjr Dariusz Bylina; Orkiestra Wojskowa w Krakowie, Dowódca Orkiestry
3. Kazimierz Król; Szkoła Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie

po burzliwej naradzie ok. godziny 18 przyznało następujace miejsca i wyróżnienia:

1 miejsce- Orkiestrze Dętej z Żurowej
2 miejsce – Orkiestrze Dętej z Szerzyn
3 miejsce – Orkiestrze Dętej z Siemiechowa

       Jury przyznało również dwa wyróżnienia dla najstarszej i najmłodszej orkiestry, odpowiednio z Ciężkowic i Rzepiennika Strzyżewskiego. Laureaci odebrali pamiatkowe statuetki sponsorowane przez Gminę Ciężkowice, oraz nagrody pieniężne ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie

foto
powrót[Doooris93, 31.05.2012]