Grand Prix w 3 Ryglickiej Paradzie Orkiestr Dętych
Po raz trzeci z rzędu Grand Prix 3 Parady Orkiestr Dętych w Ryglicach i puchar burmistrza w naszych rękach. Warto przypomnieć, że parada ta jest etapem kwalifikacyjnym do Małopolskiego Przegladu Orkiestr Dętych "Echo Trombity" w Nowym Saczu. Po wysłuchaniu 7 orkiestr i ocenie gry w marszu komisja w składzie: Przewodniczacy: kpt Stefan Żuk, Stanisław Migacz, Leszek Łopalewski przyznała:

Nagrode głowna - Grand Prix - Orkiestrze OSP z Żurowej.

1 miejsce - Orkiestrze OSP z Szerzyn
2 miejsce - Orkiestrze OSP z Filipowic
3 miejsce - Orkiestrze OSP z Woli Rzędzińskiej

W grupie orkiestr parafialnych :

1 miejsce - Orkiestrze Parafialnej z Siedlisk

foto video
powrót[ADMIN, 03.05.2012]